Danışmanlık ve Proje Yönetimi


• AdamPos,pazardaki köklü tecrübesi ile projelere özel sunduğu hizmetleri,yenilikçi yaklaşımı,her bir müşterinin gereksinimlerine göre farklılaşabilen yapısı ile Dünya pazarında büyümeye devam etmektedir.


• Amacımız, etkin bir proje yönetimi ile müşteri odaklı çalışarak,müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve gereksinimleri karşılayabilmek adına iş süreçleri ve analizini doğru yapabilmektir.

• Adampos olarak doğru hizmetin ancak doğru proje planlaması ve iyi bir süreç yönetimi ile verilebileceğinin bilincindeyiz.Buyüzden farklı sektörler ve şirketlerin özel ihtiyaçlarıyla örtüşecek teknolojik altyapı ve yazılım gereksinimlerini en doğru şekilde tespit ederek, projenin zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde istenilen hedeflere ulaşmasını sağlamaktayız.

İş sürekliliği çözüm yaklaşımımız:

• Ürün odaklı değil sürec odaklı

• Reaktif değil proaktif

• Bileşen bazlı degil entegre çalışmayı sağlayabilmek ve sürekli çözüm üretmeye yöneliktir.

Danışmanlık & Proje Yönetimi Neleri Kapsar ?

Perakende Danışmanlığı

 • Perakende sektöründe uzun yıllar yer almanın verdiği tecrübe ile uzman danışman kadromuz,öncelikle işletme geçmiş raporları ve müşteri taleplerini aldıktan sonra gerekli analizleri çıkartır ve bir yol haritası belirler.
 • İlk günden verimlilik esasına dayalı olarak verimlilik için esas olan sağlıklı veri akışını sağlamak adına gerekli çalışmaları yapar.
 • Kurum anayasası,kurum hiyerarşik yönetim şeması,iş akış planları,iş süreçleri takibi,yetkilendirme ve yetki dağılımı gibi gerekli çalışmaları yapar.
 • Birim,departman,kategori çalışmaları yaptıktan sonra çalışan yetkili ve personel rolleri belirlenir.
 • Gerekli yönetici ve personel eğitimleri birimler bazında verilir.
 • Ticari olarak gerekli verimlilik çalışmaları doğrultusunda: Tedarik zinciri,satınalma süreçleri ve mantığı,maliyetlendirme,karlılık analizleri,muhasebeleştirme süreçleri ve raporlamalar yapılır.

Eğitim ve İş Süreçleri Yönetimi

 • Eğitim ve iş süreçleri yönetiminde,her bir müşterinin gereksinimlerine ve işletme tipine göre farklılaşabilen bir yapı ile bilgiye dayalı ve analitik bir süreç çizilir ve gerekli işlemler müşteri ile birlikte tespit edilir.
 • Tespit edilen bu işlemler doğrultusunda gerekli tanımlamalar yapılmaktadır.Böylece işletmelerin gereksinimlerine göre tanımlanmış bu sisteme olan adaptasyon süreçleri de kısalmaktadır.
 • Doğru tanımlanmış bir iş süreci ve buna göre verilen eğitimler sonucunda verimlilik artışının yanı sıra işletmenin ulaşmak istediği hedefe ulaşabilmesi de kolaylaşmış olacaktır.
 • Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz:
 1. 1-Müşterimizin MyaSoft programında satın aldığı modüller ile faaliyet gösterdiği alan eşleştirilerek bilgi giriş ekranları MyaSoft programında tespit edilir.
 2. 2-MyaSoft programındaki "Genel Parametreler" başlığı altından, müşteriye uygulanacak operasyon doğrultusunda ilgili alanlar doldurulmaktadır.
 3. 3-MyaSoft programını kullanacak kullanıcılar tespit edilerek, yetkileri ile birlikte MyaSoft kullanıcıları müşteri ile birlikte tanımlanmaktadır. (MYASOFTSYS.exe)
 4. 4-Müşterinin faaliyetine göre ürün ağacı oluşturulup, bu ağacın altındaki ürün kartları müşteri ile birlikte açılmaktadır. Müşteri, Genel Muhasebe Modülü kullanacak ise bu kurgu tek düzen hesap planına göre değişkenlik gösterebilir.
 5. 5-Cari, masraf, gider, hizmet, kasiyer, personel v.b. kartlar müşteri ile birlikte açılmaktadır. Müşteri genel muhasebe modülü kullanacak ise bu kurgu tek düzen hesap planına göre değişkenlik gösterebilir.
 6. 6-Kart işlemleri yapılandırılması sırasında, mağazadaki kasiyerin çalışma çizelgesi ile mağazadaki uygulanacak promosyonlar da göz önünde bulundurularak kart işlemleri yapılandırılması devam etmektedir.
 7. 7-Kartların tamamlanması sonucunda MyaSoft programındaki tüm hareket işlemlerinin kayıtlanması eğitimi verilmektedir. (Alış, Satış, Gider, Masraf v.b. faturalar, e-fatura ve e-defter var ise bu işlemler)
 8. 8-Mağaza ile merkez ofisin online olarak takip edilmesi ve mağazaların yönetilebilmesi için gerekli eğitimler verilmektedir.
 9. 9-Hareket işlemlerinin tamamlanması sonucunda genel muhasebe entegrasyon işlemleri eğitimi verilmektedir. (Genel muhasebe modülü kullananlar için)
 10. 10-Tüm işlemlerin tamamlanması sonrasında MyaSoft Programı üzerindeki raporların eğitimi verilmektedir. (Müşteri isteğine göre rapor tasarımları düzenlenebilir.)

İş Analizi ve Raporlama

 • Hizmet sektöründe her işletmenin kendisine göre ihtiyaçları farklıdır.Bu sebeple AdamPos olarak bir projeye başlamadan önce doğru analiz çalışmalarını gerçekleştirir ve mevcut yapıyı doğru bir şekilde tanımlayarak işletmeye sağlanan değeri en üst seviyeye çıkarmak isteriz.Böylece süreçlerinizi iyileştirerek doğru strateji ile yol almanızı sağlarız.
 • Tanımlanan doğru analiz ve akış şemaları sonucunda ortaya çıkan yapıyı dökümante edip,detaylı raporlandırarak işleyişi kolayca takip edebilmenize yardımcı olmaktayız.
 • İş Analizi ve Raporlama Sürecinde aşağıda belirtilen adımları uygulamaktayız;
 1. 1-Yazılım kısmı, yaşam döngüsünde kavramsal ve tanımlama seviyesinde rol alır.
  • Tüm süreçlerin nasıl işleyeceği,
  • Hangi değişkenlerin etkileneceği,
  • Muhasebesel olarak nelerin değişmesi gerektiği,
  • Yeni tasarlanacak ekranların nasıl olması gerektiği v.b aksiyonlar belirlenir.
 2. 2-Görsel analiz modelleri (diyagramlar), prototipler ya da simülasyonlar gibi araçları kullanılarak ihtiyaçları yansıtılır.
 3. 3-UML Modelleme yapılır,
 4. 4-Dökümantasyon ve raporlama kısımları gerçekleştirilir.
 5. 5-Test senaryolarının oluşturulması sağlanır.
 6. 6-Teknolojik gelişmeler takip edilerek ve yazılım geliştirme araçları ile yöntemleri hakkında araştırmalar yapılarak,yeni gelişmeler takip edilir.Bunun sonucunda sürecin bütününü farklı açılardan görmek mümkün olur.

Sosyal Medyada Biz


BAYİ/TEDARİKÇİ GİRİŞ

Help Desk İletişim